RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Algebră şi Topologie"/

Şcerbacov Victor

Şcerbacov Victor
Titluri: doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Postul:cercetător ştiinţific principal
Data naşterii:30 octombrie 1956
Lucrări:>190
Limbi străine: Rusa, Ucraineana, Engleza, Germana
Telefon: 73-80-29
Web:scerb.com
Email:

Domeniul de cercetare

Teoria quasigrupurilor

Lucrări importante

Apartenenţa la societăţi, redacţii

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems