RO  EN
IMI/Noutăţi/2011/

Felicitări membrului corespondent Constantin Gaindric

La 11 septembrie se împlinesc 70 de ani de la naştere şi 47 de activitate ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică a ilustrului matematician şi informatician, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, cercetător ştiinţific principal al IMI, director de onoare al IMI, Constantin Gaindric.

Născut în satul Zăicani, raionul Râşcani, Republica Moldova. În anul 1957 a absolvit şcoala medie din satul natal, iar în anul 1962 – facultatea de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Pe parcursul anilor 1964-1966 a fost stagiar la Institutul Central Economico-Matematic al Academiei de Ştiinţe a URSS. Concomitent, din anul 1964 până în anul 1967 este angajat al Institutului de Matematică cu Centrul de Calcul al AŞM (laborant superior, cercetător ştiinţific stagiar). În perioada cuprinsă între anii 1968 şi 1977 activează în cadrul Comitetului de Stat pentru Planificare a Republicii Moldova în calitate de director al Centrului de Calcul (1968-1972), director-adjunct pentru cercetări ştiinţifice al Institutului de Planificare (1972-1974), director-adjunct pentru cercetări ştiinţifice al Institutului de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică şi Cercetări Economice (1974-1977). Paralel, în 1972 obţine gradul de doctor în ştiinţe tehnice la Institutul Central Economico-Matematic al Academiei de Ştiinţe a URSS.

Joacă un rol important în viaţa şi activitatea IMI, la care activează din 1977 şi până în prezent: director-adjunct pentru cercetări ştiinţifice (1977-1991), director (1991-2005), cercetător ştiinţific principal (2005 – până în prezent). Este fondatorul laboratorului "Sisteme Informatice", a unei noi direcţii ştiinţifice şi a unei noi şcoli ştiinţifice. Experienţa managerială acumulată i-a permis să organizeze activitatea în cadrul IMI, depăşind toate greutăţile şi criza prin care a trecut Republica Moldova în primii ani de independenţă. De asemenea a contribuit la reînoirea imaginii şi răspândirea în circa 150 de ţări a revistei "Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica". Este şi fondatorul unei noi reviste ştiinţifice "Computer Science Journal of Moldova".

În perioada 2002-2004 a fost preşedinte al Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova, iar din 2004 până în 2009 – preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova. În această funcţie domnul Constantin Gaindric depune eforturi considerabile în promovarea valorilor ştiinţifice şi a celor general-umane prin elaborarea şi implementarea programelor şi strategiilor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi de acreditare a instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.

Recunoaştera aportului ştiinţific a domniei sale, materializat în elaborarea şi implementarea multiplelor metode şi algoritmi de modelare a funcţionării diverselor ramuri ale economiei, au condus la susţinerea cu succes şi obţinerea în 2000 a gradului de doctor habilitat în ştiinţe tehnice la Universitatea Tehnică din Moldova.

Prin activitatea ştiinţifică prodigioasă profesorul Constantin Gaindric a contribuit la dezvoltarea matematicii şi informaticii, precum şi la pregătirea cadrelor de înaltă calificare. Sub conducerea sa 5 persoane au susţinut tezele de doctor în ştiinţe, o persoană a susţinut teza de doctor habilitat, iar în prezent este conducător şi consultant a altor 4 tineri cercetători. Astfel pentru contribuţia la formarea şi dezvoltarea tinerii generaţii de cercetători de succes în 2002 i se acordă titlul de profesor universitar.

A condus cercetările în domeniul informaticii în 5 proiecte internaţionale şi în multe programe şi proiecte naţionale.

Aria intereselor ştiinţifice ale profesorului Constantin Gaindric cuprinde, dar nu se limitează la:

În cadrul cercetărilor asupra sistemelor suport pentru decizii a propus o nouă structură conceptuală, care reprezintă o nouă direcţie importantă în managementul decizional.

Rezultatele investigaţiilor sunt reflectate în circa o sută treizeci de lucrări ştiinţifice. Monografia "Luarea deciziilor. Metode şi tehnologii" a stat la baza unor cursuri respective în câteva instituţii de învăţământ superior din Moldova. Cartea "Considerente asupra edificării societăţii informaţionale în Moldova" a fost prima lucrare ce a impulsionat cercetările în domeniul vizat din Moldova.

Profesorul Constantin Gaindric a contribuit la elaborarea strategiei şi planului de acţiuni pentru informatizarea societăţii în Republica Moldova. Acordă o deosebită atenţie cercetărilor axate pe studierea Societăţii Informaţionale globale, edificarea societăţii informaţionale în Moldova.

Activitatea sa prodigioasă ştiinţifică, didactică şi managerială a fost înalt apreciată de comunităţile din ţară şi peste hotare, decernându-i-se următoarele distincţii:

şi numeroase diplome.

În 2007 este ales membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar în 2006 şi 2011, respectiv, i se conferă titlurile de Doctor Honoris Causa de către Universitatea "Alecu Russo", Bălţi şi Universitatea de Stat din Tiraspol.

Concomitent cu munca profesională, efectuează o intensă activitate socială, fiind membru al mai multor societăţi ştiinţifice şi comisii naţionale ale Republicii Moldova.

Profesorul universitar Constantin Gaindric este membru al mai multor colegii redacţionale ale revistelor ştiinţifice:

Cu ocazia aniversării, colectivul IMI, şi întreaga comunitate ştiinţifică îşi exprimă profundul respect de recunoştinţă faţă de Profesorul Constantin Gaindric, care este o personalitate remarcabilă, şi îi urează să aibă forţe pentru a avea noi realizări şi pentru o activitate de cercetare fructuoasă în continuare.