RO  EN
IMCS/Projects/

Innovative approaches to applied computations and software development for gender equality regulation on labour market

Programmee:International Collaboration
Code:STCU 6336
Execution period:2018 – 2020
Institutions:National Institute For Economic Research, Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Project Leader:Colesnicova Tatiana
Participants: Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila, Naval Elvira, Lucașenco Eugenia, Ciobanu Mihail

Summary

Obiectivul principal al proiectului este realizarea și implementarea pe piața muncii a metodelor și instrumentelor speciale, care vor contribui la egalitatea de gen, coeziunea socială și protecția în domeniul ocupării forței de muncă, ceea ce va conduce, în cele din urmă, la creșterea bunăstării atât a persoanelor fizice, cât și a companiilor și a societății întregi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Rezultatele acestei lucrări pot deveni un impuls pentru dezvoltarea unui nou instrument privind reglementarea egalității de gen pe piețele forței de muncă din diferite țări și în întreaga societate.