RO  EN
IMI/Proiecte/

Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic în edificarea societăţii informaţionale în Moldova

Program:Programe de Stat şi Granturi (CSŞDT)
Termenul executării:2006 – 2009
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică.
Conducător:Gaindric Constantin

Rezumat

Proiectele în derulare din cadrul programului:
  1. Sistem informaţional pentru managementul ştiinţific al instituţiei de cercetare.
  2. Instrumentar multimedia pentru facilitarea promovării artei moldoveneşti.
  3. Sistem automatizat de instruire în domeniul examinării ultrasonografice.