RO  EN
IMI/Proiecte/

Instrumentar multimedia pentru facilitarea promovării artei moldoveneşti (artă muzicală)

Program:Programe de Stat şi Granturi (CSŞDT)
Cifru:08.815.08.03A
Termenul executării:2008 – 2009
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică, Academia de muzică, Teatru şi Arte Plastice.
Conducător:Cojocaru Svetlana
Executori: Cojocaru Svetlana, Gaindric Constantin, Colesnicov Alexandru, Burţeva Liudmila, Demidova Valentina, Malahov Ludmila, Petic Mircea, Vladimir Axionov, Victoria Melnic, Elena Mironenco, Irina Ciobanu-Suhomlin, Margareta Cervoneac

Rezumat

        Proiectul presupune elaborarea unui sistem informatic, destinat cercetătorilor, artiştilor, amatorilor de artă, care va oferi un suport pentru prezentarea sistemică a tipologiei şi evoluţiei istorice a artei muzicale din Republica Moldova.
        În cadrul proiectului se elaborează: