RO  EN
IMI/Proiecte/

Suport instrumental pentru portarea aplicaţiilor complexe în infrastructura regională HPC

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:STCU 5807
Termenul executării:2013 – 2014
Instituţii:Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Matematică şi Informatică, RENAM
Conducător:Hincu Boris
Executori: Secrieru Grigore, Bogatencov Petru, Iliuha Nicolai, Patiuc Vladimir, Calmis Elena, Ceban Lilia
Finanţator:The Science & Technology Center in Ukraine (STCU), Academy of Sciences of Moldova (ASM)

Rezumat

Proiectul isi propune ca obiectiv analiza, adaptarea şi elaborarea unui mediu de portare în infrastructura regională HPC pentru rezolvarea unor probleme care necesită resurse majore de calcul. În calitate de sarcini practice se vor examina modele matematice care se descriu cu sisteme complex de ecuaţii diferenţiale neliniare cu derivate parţiale. Pentru rezolvarea acestor sisteme de ecuaţii cu o precizie acceptabilă se solicită resurse enorme de calcul. Prin urmare apare necesitatea de a folosi diverse metode de liniarizare şi discretizare pentru construirea algoritmilor paraleli eficienţi şi utilizarea sistemelor de calcul cu multe procesoare.

Pentru a pune în aplicare algoritmi pe arhitecturi paralele funcţionalitatea pachetelor software existente vor fi adaptate şi extinse. Software-ul open source cum ar fi PETs şi ScaLAPACK vor fi utilizate pentru a crea programe paralele pentru rezolvarea modelelor liniare, MPI şi OpenMP pentru dezvoltarea de programe paralele. Pentru vizualizarea rezultatele vor fi adaptate pachete de software open source.

În scopul dezvoltării aplicaţiilor şi instruirii utilizatorilor se preconizeaza elaborarea unui mediu de programare care să utilizeze resursele de calcul a două clustere a Institutului de Matematică şi Informatică AŞM şi a Universităţii de Stat din Moldova. Rezultatele proiectului vor contribui substanţial la dezvoltarea calculului performant în Moldova şi la soluţionarea unor problem complexe din diverse domenii ale stiinţei (fizica, mecanica, matematica, economia, chimia, medicina, ecologia, etc.).