RO  EN
IMI/Proiecte/

Fluxuri dinamice multi-produs optime în reţele şi grafuri minime saturate

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:MTFP-1019A Follow-On
Termenul executării:2007 – 2008
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică.
Conducător:Fonoberova Maria
Executori: Fonoberova Maria
Finanţator:The Moldovan Research and Development Association (MRDA).