RO  EN
IMI/Proiecte/

Sisteme dinamice şi aplicaţiile lor (DynSysAppl)

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:FP7 316338
Termenul executării:2012 – 2016
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Şubă Alexandru
Executori: Vulpe Nicolae

Rezumat

Domeniul principal de cercetare al proiectului ţine de teoria sistemelor dinamice. De asemenea, proiectul va avea tangenţe cu un alt domeniu de cercetare – modelarea matematică. Teoria sistemelor dinamice este unul dintre domeniile ce uneşte matematica pură cu matematica aplicată. O mare parte a acestei teorii este dedicată analizei dinamicii ecuaţiilor diferenţiale ordinare. Când astfel de ecuaţii sunt studiate doar din punct de vedere abstract, ele ţin de domeniului matematicii pure, iar când acestea sunt folosite pentru a modela diferite fenomene fizice sau tehnologice, ele ţin de domeniul matematicii aplicate. Prin acestea se explică caracterul interdisciplinar al proiectului.

Obiectivul de bază al proiectului constă în elaborarea unei abordări fundamentale a teoriei sistemelor dinamice şi de a aplica teoria dată la formularea şi analiza modelelor fenomenelor din lumea reală şi, în special, din neurologie, fizica plasmei şi medicină.