RO  EN
IMI/Proiecte/

Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor dinamice stohastice

Program:Programe de Stat şi Granturi (CSŞDT)
Cifru:27/P
Termenul executării:2010 – 2011
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică, Universitatea de Stat din Moldova
Conducător:Lozovanu Dmitrii
Executori: Kolesnik Alexander, Mişcoi Gheorghe, Andronati Nicolae, Lazari Alexandru, Capcelea Maria

Rezumat

Scopul proiectului este elaborarea metodelor şi algoritmilor de soluţionare a problemelor stohastice de control optimal discret şi de aflare a caracteristicilor de bază pentru modelele generalizate ale teoriei aşteptării cu priorităţi. Va fi extinsă metoda programării dinamice pentru diverse clase de probleme decizionale Markov. Vor fi de asemenea formulate noi modele de aşteptare cu priorităţi de tip semi-Markov pentru care vor fi analizate caracteristicile de performanţă.