RO  EN
IMI/Proiecte/

Sistemul informaţional distribuit "DICOM Network"

Program:Transfer Tehnologic
Cifru:14.824.02.186T
Termenul executării:2014 – 2015
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Medicină Urgentă
Conducător:Bogatencov Petru
Executori: Secrieru Grigore, Iliuha Nicolai, Ţiţchiev Inga, Cojuhari (Bruc) Natalia, Mitev Oleg, Degteareov Nichita, Horoş Grigorii, Pavel Vaseanovici, Alexandr Golubev, Igor Ţvetcov, Pocotilenco Valentin, Natalia Golubeva

Rezumat

În Republica Moldova activ se promovează dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi componentelor e-sănătăţii ca parte componentă a strategiei naţionale de dezvoltare durabilă. Peste 90% din instituţiile medicale (spitale, clinici şi instituţii de cercetare) sunt conectate la reţeaua Internet şi larg achiziţionează echipamente moderne compatibile cu calculatorul. Multe din aceste echipamente medicale formează rezultatul informativ în format DICOM - un standard în domeniul medicinii.

În baza proiectului dat SID "DICOM Network" se propune crearea unui sistem informaţional inovaţional de servicii medico-informaţionale, ca suport inovativ în sfera ocrotirii sănătăţii, în conlucrare cu sistemele existente în instituţiile beneficiare (SII Hipocrate). Sistemul propus se prezintă ca un ansamblu de oameni, echipamente hardware şi software, date şi procese destinat sa furnizeze servicii profunde sistemului decizional şi informaţii necesare în elaborarea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă specialiştii în domeniul medicinii. Sistemul informaţional reprezintă un complex de elemente structurate, interdependente şi interconectate, constituind un complex unitar care funcţionează într-un mediu dat, în vederea realizării unor obiective determinate.

Scopul principal al proiectului constă în implementarea unui sistem informaţional integrat cu oferirea serviciilor, privind asigurarea schimbului automatizat de informaţii în format DICOM, utilizând experienţa de elaborare a metodelor de prelucrare a informaţiei acumulată în IMI AŞM, tehnologiile de calcul distribuit GRID, infrastructura de calcul distribuit a Iniţiativei Naţionale MD-GRID NGI şi infrastructura magistrală a reţelei ştiinţifico-educative a Moldovei RENAM la care sunt conectate instituţiile de cercetare, medicină şi învăţământ superior. Sistemul informaţional SID "DICOM Network" este orientat să sporească considerabil calitatea serviciilor prestate cu micşorarea sinecostului lor. Asigurarea securităţii şi integrităţii datelor conform legislaţiei în vigoare reprezintă un obiectiv deosebit de important la implementarea sistemului. În acest scop vor fi elaborate şi implementate măsuri care vor permite asigurarea nivelului necesar de securitate a accesului la sistem şi resurselor de date electronice.

Nivelul actual şi perspectivele de dezvoltare a infrastructurii de calcul distribuit asigură fundamentul necesar pentru a contribui la formarea unor condiţii care vor permite stocarea, prelucrarea şi difuzarea de studii medicale în format DICOM în toată ţara. SID "DICOM Network" va permite, de asemenea, consultări la distanţă, atât de un medic specialist din clinicile naţionale centrale, cât şi din străinătate.

Beneficiarii ai sistemului sunt instituţiile medicale care efectuează investigaţii tip: tomografie, rentghen, ultrasonografie, angiografie, etc. Însuşirea şi experienţa de lucru cu aşa sisteme oferă specialiştilor avantaje vădite în investigarea datelor şi luarea deciziilor de tratare, în apelarea la suportul specialiştilor autohtoni şi din alte ţări care dispun de experienţă vastă în domeniu. Aceasta va facilita stabilirea unor parteneriate de colaborare naţionale, regionale şi internaţionale cu creşterea gradului de participare al specialiştilor autohtoni la realizarea programelor internaţionale de cercetare şi inovare.

Impactul ştiinţific, tehnologic şi socio-economic al sistemului SID "DICOM Network" constituie ridicarea nivelului ocrotirii sănătăţii în ţară şi crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea resurselor umane naţionale şi avansarea gradului de pregătire a specialiştilor autohtoni în domeniul utilizării tehnologiilor avansate informaţionale. 

http://dicom.math.md/