RO  EN
IMI/Proiecte/

Elaborarea unui suport tehnologic-informaţional pentru interoperabilitatea resurselor lingvistice computaţionale

Program:Tineri Cercetători
Cifru:12.819.18.09A
Termenul executării:2012 – 2013
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Alhazov Artiom
Executori: Petic Mircea, Gâscă Veronica, Palade Olga

Rezumat

Proiectul presupune elaborarea aplicaţiei Web cu acces public GeDeRo (Generatorul Derivatelor limbii Române), care reprezintă un set de mecanisme inteligente pentru gestionarea interoperabilă a resurselor lingvistice computaţionale disponibile, asigurînd operativ accesul direct la resursele lingvistice fundamentale, dar şi la resursele derivate. Realizarea aplicaţiei impune consultarea cercetătorilor cu experienţă din ţară şi de peste hotare pentru îmbinarea unor metode din domeniul tehnologiilor informatice și a modelelor formale de calcul prin extinderea ariei de aplicaţii ale modelelor membranare de calcul (P sisteme) la soluţionarea unor probleme de lingvistică computaţională, de exemplu, generarea automată a cuvintelor. Proiectul va aduce o contribuţie substanţială la formarea de noi competenţe şi valorificarea noilor direcţii de cercetare de către tinerii cercetători prin rezolvarea problemelor complexe de procesarea limbajului natural.