RO  EN
IMI/Proiecte/

Model matematic de control al tuberculozei în Republica Moldova

Program:Tineri Cercetători
Cifru:10.819.08.02F
Termenul executării:2010 – 2011
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Puţuntică Vitalie
Executori: Orlov Victor, Pricop Victor, Culev Veaceslav

Rezumat

Tema propusă spre cercetare se referă la folosirea metodelor moderne ale algebrelor Lie, teoriei calitative, teoriei orbitelor şi metodei invarianţilor algebrici în studiul modelelor matematice, descrise de sistemele polinomiale diferenţiale care depind de parametrii programului de răspîndire şi control a tuberculozei (TB) în RM. Rezultatele obţinute în cadrul proiectului au posibilităţi de a fi folosite în înţelegerea dinamicii evoluţiei şi răspândirii TB dependent de parametrii ce caracterizează TB. Ştiind condiţiile iniţiale a stării sănătăţii pacientului şi factorii ce influenţiază asupra dinamicii evoluţiei bolii o să fie posibilă evidenţierea factorilor critici în controlul TB în Republica Moldova şi influenţa lor asupra răspîndirei TB în continuare.