RO  EN
IMI/Proiecte/

Suport decizional şi proiectarea algoritmică pe structuri grid de mai multe nivele cu ajutorul reţelei de comunicaţii CENETIX

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:09.820.08.03GF
Termenul executării:2009
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică, Universitatea Forţelor Armate Federale Germane din München
Conducător:Lozovanu Dmitrii
Executori: Naval Elvira, Burcă Fevronia, Popovscaia Marina, Capcelea Titu, dr., Lazari Alexandru

Rezumat