RO  EN
IMI/Proiecte/

Modelarea relaţiei constrângere - creştere economică în cadrul dezvoltării durabile

Program:Tineri Cercetători
Cifru:09.819.08.04A
Termenul executării:2009 – 2010
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Geru Vitalie
Executori: Popovscaia Marina, Chistruga Marcel, Fală Alexandru

Rezumat

Scopul principal al proiectului constă în cercetarea modelelor de creştere economică care oglindesc dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, prin prisma analizei constrângerilor economice. Se vor calcula indicatorii ce estimează impactul constrângerilor şi se vor utiliza modele matematico-economice la analiza situaţiei prezente şi pe perspectivă. Se vor efectua calcule de simulare în funcţie de dinamică existentă şi se va elabora un suport efectiv la luarea deciziilor.

Crearea unor modele destinate efectuării simulărilor şi analizei economice pe termen scurt şi mediu prezintă un interes atât practic cât şi teoretic. Problemele actuale pentru ţară ce se referă la creşterea economică stabilă pot fi analizate prin intermediul modelelor matematico-economice. În această ordine de idei se propune de a examina atât modele statice, cât şi modele dinamice. La soluţionarea problemelor abordate se va utiliza aparatul analizei numerice şi modelării matematice.

Se preconizează analizarea diferitor tipuri de modele în vederea selectării şi sintetizării unui model ajustat la condiţiile Republicii Moldova. Vor fi analizate următoarele modele:

Simulările economice efectuate cu ajutorul modelelor elaborate vor genera date de sinteză a situaţiei economice a Republicii Moldova. Aceasta la rândul său va putea contribui la optimizarea procesului de luare a deciziilor. Informaţia acumulată în baza acestor modelări va reprezenta un activ benefic în cadrul societăţii bazate pe cunoştinţe.