RO  EN
IMI/Proiecte/

Modelarea numerică a problemelor astrofizice privind dinamica nestaţionară multidimensională gravitaţională magnetică a gazelor

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:08.820.06.40RF
Termenul executării:2008 – 2009
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică.
Conducător:Rîbachin Boris
Executori: Rîbachin Boris, Secrieru Grigore, Rastegaev Artiom, Şider Natalia

Rezumat

    Obiectivul principal al proiectului constituie modelarea matematică şi numerică a problemelor multidimensionale astrofizice ale gazodinamicii gravitaţional - magnetice. Aşa modele permit investigarea problemelor fundamentale ale astrofizicii legate de evoluţia sistemelor stelare şi colapsul stelar supernova. Se planifică elaborarea soft-ului privind soluţionarea numerică a problemelor nestaţionare astrofizice în cazul tridimensional.