RO  EN
IMI/Proiecte/

Studiul teoretic şi modelarea numerică a instabilităţilor şi proceselor disipative în colapsul stelar şi curenţilor nestaţionari în cîmpul gravitaţional

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:06.02CRF
Termenul executării:2006 – 2007
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Secrieru Grigore
Executori: Secrieru Grigore, Rîbachin Boris, Rastegaev Artiom, Geru Vitalie
Domeniul aplicării:Electronica, tehnologii informaţionale şi telecomunicaţia
Cuvinte cheie:modelarea matematică, modelarea numerică, probleme colapsului stelar,probleme de scurgeri în cîmpul gravitaţional
Etapa:Studiul teoretic şi modelarea numerică a instabilităţilor şi proceselor disipative în colapsul stelar şi curenţilor nestaţionari în cîmpul gravitaţional

Rezumat

Proiectul este orientat spre cercetarea şi modelarea matematică a scurgerilor de gaz cu elaborarea algoritmilor de calcul în baza schemelor adaptive bidimensionale şi tridimensionale. A fost realizată aplicarea metodelor elaborate la modelarea numerică a problemelor colapsului stelar şi alte probleme de scurgeri în cîmpul gravitaţional.