RO  EN
IMI/Doctorat/

Program pentru examenul de admitere: Matematica aplicată

Program pentru examenul de admitere in doctorantura Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, specialitatea "Matematica aplicată".
 1. Analiza matematică. Teoria aproximării numerelor.
 2. Algebra liniară. Metodele numerice în algebra liniară.
 3. Ecuaţii diferenţiale. Metodele numerice de soluţionare a ecuaţiilor diferenţiale şi integrale.
 4. Programarea matematică, teoria dirijării optimale.
 5. Teoria probabilitaţilor. Statistica matematică.
 6. Bazele teoretice ale informaticii şi programarea calculatoarelor electronice.
 7. Literatura de specialitate.

Analiza matematică. Teoria aproximării numerelor

Algebra liniară. Metodele numerice în algebra liniară

Ecuaţii diferenţiale. Metodele numerice de soluţionare a ecuaţiilor diferenţiale şi integrale

Programarea matematică, teoria dirijării optimale

Teoria probabilitaţilor. Statistica matematică

Bazele teoretice ale informaticii şi programarea calculatoarelor electronice

Literatura de specialitate

Analiza matematică. Teoria aproximării numerelor.

 1. Hincin A. la. Краткий курс математического анализа. M. 1951. (Rus.)
 2. Fihtengolt G. M. Курс математического анализа. v.l, 2. 1962. (Rus.)
 3. Berezin. I.S., Jidcov N. I. Методы вычислений. v.l, 2. 1959. (Rus.)

Algebra liniară. Metodele numerice în algebra liniară.

 1. Berezin I. S., Jidcov N. I. Методы вычислений. v. 1, 2. 1959. (Rus.)
 2. Fadeev D. K., Fadeeva P. I. Вычислительные методы линейной алгебры. M.1960. (Rus.)
 3. Marinescu Gh. Analiza numerică. Bucureşti 1984.

Ecuaţii diferenţiale. Metodele numerice de soluţionare a ecuaţiilor diferenţiale şi integrale.

 1. Berezin I. S., Jidcov N. I. Методы вычислений. v. 1, 2. 1959. (Rus.)
 2. Soblev S. L. Уравнения математической физики. M. 1959 (Rus.)
 3. Lusternic L. I., Sobolev V. I. Элементы функционального анализа. M. 1965 (Rus.)
 4. Bahvalov N. S. Численные методы. M.Nauca 1973 (Rus.)
 5. Samarschi A. A. Теория разностных схем. M. 1977 (Rus.)
 6. Grigore Gh. Lecţii de analiză numerică. Bucureşti, 1984
 7. Marinescu Gh. Analiza numerică. Bucureşti 1984.
 8. Krilov V. I., Volcov V. V., Monastirschii P. 1. Вычислительные методы. M.Nauca, 1977(Rus.)

Programarea matematică, teoria dirijării optimale.

 1. Vasilev P. V. Численные методы решения экстремальных задач. M.Nauca 1974, 1980 (Rus.)
 2. Karmanov B. G. Математическое программирование. M.Nauca 1980, 1986(Rus.)
 3. H. Papadimitriu, K. Steiglitz. Комбинаторная оптимизация. M.Mir 1985(Rus.)
 4. Helfand N., Fomin S. Вариационное исчисление. M.Nauca 1961 (Rus.)
 5. Pontreaghin L. S. Теория оптимальных процессов. M.Nauca 1980. (Rus.)
 6. Stefinescu A., Zidaroiu C. Cercetări operaţionale. Bucureşti 1981

Teoria probabilitaţilor. Statistica matematică.

 1. Borovcov A. A. Курс теории вероятностей. M.Nauca, 1972 (Rus.)
 2. Klimov G. P. Теория вероятностей и математическая статистика. M.Mir, 1988(Rus.)
 3. Sireaev A. N. Вероятности. M.Nauca, 1980 (Rus.)
 4. Gihnan 1.1., Scorohod A. V. Введение в теорию случайных процессов. M.Mir, 1977(Rus.)
 5. Borovcov A. A. Математическая статистика. M.Nauca, 1980 (Rus.)

Bazele teoretice ale informaticii şi programarea calculatoarelor electronice.

 1. Aho A., Uliman Dj. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. v 1,2 M.Mir, 1978
 2. Luca-Dan Serbanati. Limbaje de programare şi compilatoare. Bucureşti 1978
 3. Gheorghe Grigoras. Limbaje formale şi tehnici de compilare. Universitatea A. I. Cuza Iaşi, 1985
 4. G. Deitel. Введение в операционную систему. M.Mir, 1987, v 1,2
 5. A. Sou. Логическое проектирование операционных систем. M.Mir, 1977
 6. Ioan Gherghescu. Elemente de inteligenţă artificială. Bucureşti, 1985
 7. Iablonschii S. V. Введение в дискретную математику. M.Nauca, 1979
 8. Mendelison A. Введение в математическую логику. M.Mir, 1985
 9. Pilat V. WINDIWS 3.1, Utilizare. Bucureşti, Teora, 1995
 10. Tapus N., Moisa Tr. Reţele de calculatoare. Bucureşti, Teora, 1995
 11. Dima G., Dima M. FoxPro prin meniuri şi ferestre. Bucureşti, Teora, 1995
 12. Samoila Gheorghe. PC 386, o nouă generaţie de calculatoare personale. Bucureşti, Ed.Tehnică, 1992
 13. Marinescu Dan., Trandafirescu Mihai. PC, manualul începătorului. Bucureşti, Teora, 1994
 14. Malita Mihaela., Malita Mircea. Bazele inteligenţei artificiale. Bucureşti, Ed.Tehnică, 1987
 15. Ceri S., Gotlib G., Teanche L. Логическое программирование и базы данных. M.Mir, 1992
 16. Sterling L., Sapiro A. Искусство программирования на языке Prolog. M.Mir, 1990
 17. Somnea D.,turturea D. Iniţiere în C++. Programarea orientată pe obiecte. Bucureşti, Ed,Tehnică, 1993
 18. INFORMATICA. Coordonator ştiinţific Gh.Dodescu. Bucureşti, Ed.Academiei, 1987
 19. Petrescu A. ABC de calculatoare personale şi ... nu numai atât. Bucureşti, 1990
 20. Bauer F. L., Gooz G. Informatica. v 1,2. M.Mir, 1990.