RO  EN
IMI/Noutăţi/2017/

Programul şedinţei speciale a seminarului ştiinţific consacrate prof. Valentin Belousov

Vineri, pe data de 17 februarie 2017, ora 14:00, Sala de Conferinţe (of. 340) IMI, va avea loc şedinţa specială a seminarului ştiinţific consacrată prof. Valentin Belousov.

Moderator: academician M. Ciobanu.

14:00-14:10 Cuvânt introductiv: S. Cojocaru.
14:10-14:20 V. I. Izbaş. Laboratorul "Algebra şi Topologie" în ultimii ani.
14:20-14:40 I. I. Valuţă. Amintiri despre Profesorul V. Belousov..
14:40-15:00 N. Neagu, V. Orlov, M. Popa. Despre unele exemple de stabilitate a mişcărilor neperturbate guvernate de sisteme diferenţiale.
15:00-15:20 D. Ceban, P. Sîrbu. Identităţile implicate de paratopiile unor sisteme ortogonale.
15:20-15:40 V. Ursu. Teoria elementară neresolubilă a buclelor comutative finite.
15:40-16:00 Dumitru Botnaru. Grupoidul subcategoriilor L –semireflexive (PDF).
Coffee break (15 min.)
16:15-16:30 T. Rotari (Popovich) Universitatea de Stat Aleco Russo din Bălţi. Mulţimi de parastrofi ai IP-quasigrupurilor.
16:30-16:45 I. Larionova-Cojocaru. Asupra derivabilitaţii recursive a LIP-buclelor.
16:45-17:00 P. Sîrbu, I. Grecu. Asupra grupurilor multiplicative ale buclelor isostrofe.
17:00-17:20 I. S. Guţul. O неограниченных многогранниках конечного объема со всеми прямыми двугранными углами в H3.
17:20-17:35 D. Botnaru, A.Ţurcanu. Unele proprietăţi ale produsului de stânga a două subcategorii (PDF).
17:35-17:50 D. Botnaru, O. Cerbu. O metoda de construcţie a subcategoriilor semireflexive (PDF).
17:50-18:05 E. Kuznetsov. On the problem of classification of infinite sharply 2-transitive permutation groups.
18:05-18:15 A. Krapez, V. Shcherbacov. Quasigroup autotopies and unit elements.
18:15-18:30 V. Izbas. Despre isomorfismul isotopilor unui grup.
18:30-19:00 Diverse.