RO  EN
IMI/Noutăţi/2014/

Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe matematice:

Pretendent: Pricop Victor, cercetător ştiinţific stagiar IMI.

Conducător: Popa Mihail, dr. hab., prof. univ., cercetător ştiinţific principal IMI.

Consiliul ştiinţific specializat: D 01.111.02 – 02 din cadrul IMI al AŞM.

Tema tezei: "Abordări combinatorice şi asimptotice în baza algebrelor graduate şi seriilor Hilbert, aplicate la sisteme diferenţiale".

Specialitatea: 111.02 – Ecuaţii diferenţiale.

Data: 26 septembrie 2014.

Ora: 14:00.

Local: Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (of. 340), str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Pricop V., About the maximal number of algebraically independent Lyapunov quantities for the differential system s(1,4). Romai Jornal, Vol. 9, no. 2, 2013, pp. 181–195. ISNN 1841–5512. (0.94 c.a.)
  2. Gherştega N., Popa M., Pricop V., About characteristics of graded algebras and . Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 62 (2010), nr. 1, pp. 23–32. ISNN: 1024–7696. (0.63 c.a.)
  3. Gherştega N. N., Popa M. N., Pricop V. V., Generators of the algebras of invariants for differential systems with homogeneous nonlinearities of odd degree. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 69 (2012), nr. 2, pp. 43–58. ISNN: 1024–7696. (1 c.a.)
  4. Popa M. N., Pricop V. V., Applications of algebraic methods in solving the center–focus problem. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 71 (2013), nr.1, pp. 45–71. ISNN: 1024–7696. (1.69 c.a.) http://arxiv.org/abs/1310.4343.pdf

Rezumatul tezei: