RO  EN
IMI/Noutăţi/2014/

Orarul însuşirii metodelor moderne de cercetare în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică

Orarul însuşirii metodelor moderne de cercetare în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică (doctoranzii an. I, anul de studii 2013-2014).

Denumirea metodelor Perioada Biroul /laboratorul Nr. de ore Nr. de credite Numele, prenumele profesorului Numele, prenumele doctorandului (doctoranzilor)
1. Sisteme de calcul simbolic 17.02.2014 - 15.03.2014 334/Ecuaţii diferenţiale 60 2 dr. hab. Şubă Alexandru
2. Metode de studiu calitativ a sistemelor dinamice bidimensionale 24.03.2014 - 18.04.2014 334/Ecuaţii diferenţiale 60 2 dr. hab. Şubă Alexandru
3. Grafica computaţională 28.04.2014 - 30.05.2014 349/Algebră şi topologie 60 2 dr. Cuzneţov Eugeniu
4. Metode cu algebre în studiul calitativ al ecuaţiilor diferenţiale 09.06.2014 - 27.06.2014 334/Ecuaţii diferenţiale 60 2 dr. hab. Popa Mihail
5. Sisteme de editare a textelor ştiinţifice 07.07.2014 - 25.07.2014 318/Sisteme de programare 60 2 dr. Colesnicov Alexandru

Orarul însuşirii metodelor moderne de cercetare