RO  EN
IMI/Noutăţi/2012/

Susţinerea tezei de doctor

Consiliului Ştiinţific Specializat DH 01.01.06 din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM vă informează că din cauza lipsei membrilor Consiliului Ştiinţific (Vasile Ursu, dr. hab., conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei; Marius-Gabriel Paşa, dr. în matematică, profesor universitar, Iaşi, România) este necesară modificarea datei susţinerii tezelor de doctor în ştiinţe fizico-matematice pentru:
  1. Ţurcanu Alina – 25 august 2012 ora 8:00 (anterior data a fost stabilită pentru 21 august 2012);
  2. Cerbu Olga – 25 august 2012 ora 9:30 (anterior data a fost stabilită pentru 21 august 2012).

Modificarea solicitată a parvenit în legătură cu faptul, că aceşti membri ai Consiliului Ştiinţific nu pot fi prezenţi la data de 21 august 2012 din motivul aflării în delegaţie în afara hotarelor ţării.