RO  EN
IMI/Noutăţi/2012/

Felicitări directorului IMI Svetlana Cojocaru

Stimată doamnă director Svetlana Cojocaru,

Colectivul IMI vă felicită cordial cu ocazia frumoasei vârste pe care o sărbătoriţi şi vă exprimă cele mai sincere sentimente de consideraţiune şi respect profund pentru tot ce aţi realizat în ştiinţă. V-am admirat întotdeauna erudiţia, inteligenţa, spiritul, optimismul şi bunăvoinţa. Sunteţi pentru toţi colegii un model de conştiinciozitate şi responsabilitate.

Având cunoştinţe profunde în domeniile matematicii şi informaticii, aptitudini manageriale excelente, venind din generaţia, care are spiritul activ şi creativ, dvs. aţi promovat în Institut noi viziuni în activitatea de organizare şi cercetare. Sunteţi un organizator abil, capabil să rezolve diverse probleme, oricât de dificile ar fi.

Ştim cu toţii că întreaga dvs. activitate profesionistă este indispensabil legată de Institutul nostru. Aici v-aţi format ca specialist consacrat în informatică şi matematică, absolvind doctorantura şi susţinând teza de doctor, aici v-aţi manifestat ca savant avansând în plan profesionist de la simplu inginer la director al Institutului. Fiind prima doamnă doctor habilitat în IMI, prima doctor habilitat în informatică în Republica Moldova, sunteţi şi prima doamnă, reprezentantă al ştiinţelor exacte, deţinătoare al Premiului Naţional de prima ediţie.

Aţi obţinut rezultate remarcabile în domeniul formalismelor gramaticale şi construirii sistemelor integrate de programare, aţi participat activ la elaborarea produselor program pentru cele mai moderne calculatoare.

Pe parcursul ultimilor ani manifestaţi un viu interes pentru domenii foarte valoroase din informatică: lingvistica computaţională, algebra computaţională şi calculele biomoleculare. Sub conducerea dvs. a fost elaborat primul corector electronic pentru limba română, corector care astăzi este utilizat cu succes în multe instituţii din ţară şi de peste hotare.

Datorită insistenţei şi entuziasmului manifestat aţi reuşit să vă încadraţi într-un şir de 20 de proiecte internaţionale: NATO, INTAS, SOROS, Academia Regală Suedeză de Ştiinţe, la 7 din ele fiind conducător. Rezultatele obţinute de dvs. au fost prezentate la diverse foruri ştiinţifice în Rusia, România, Suedia, Franţa, Anglia, Elveţia. O încununare a succeselor ştiinţifice realizate le constituie cele circa 160 de lucrări publicate, inclusiv trei monografii, publicate în editurile Springer, Kluwer, Birkhäzser Verlag, IOS Press etc.

Rezultatele cercetărilor dvs. au fost implementate la elaborarea sistemului de calcul simbolic Bergman şi a lexiconului computaţional pentru limba română.

V-aţi implicat activ la cercetarea problemelor ce ţin de edificarea Societăţii Informaţionale în ţara noastră şi aţi contribuit la dezvoltarea şi promovarea sistemelor informatice, destinate soluţionării diverselor probleme specifice Societăţii Informaţionale. Printre ultimile cercetări câteva au un caracter pronunţat practic. La ele se referă proiectele de promovare a culturii muzicale a Moldovei, managementul ştiinţei, sistemul suport pentru decizii destinat medicilor, care ghidează procesul de investigare ultrasonografică. Acest sistem a fost menţionat cu Medalia de Aur la expoziţia „Fabricat în Moldova 2011”.

Vă cunoaştem şi ca fondator, redactor executiv, actualmente editor şef adjunct al revistei “Computer Science Journal of Moldova”, distribuită în peste 150 de centre ştiinţifice din 42 de ţări.

Trei discipoli ai dvs. au susţinut cu succes tezele de doctor şi activează astăzi cu abnegaţie pe tărâmul ştiinţei şi producerii, iar patru doctoranzi se află în proces de pregătire a tezelor de doctor.

Cu deosebită responsabilitate şi spirit organizatoric vă manifestaţi în postul de Director al Institutului de Matematică şi Informatică, activitatea dvs fiind înalt apreciată atât de conducerea Secţiei de Ştiinţe Exacte şi Economice, cât şi de conducerea AŞM. Erudiţia, bogăţia intelectuală, bunătatea sufletească, principialitatea, fidelitatea în prietenie, optimismul, consecvenţa, simţul umorului sunt calităţile pentru care colegii vă apreciază şi vă respectă cu sinceritate.

Vă exprimăm profunda recunoştinţă pentru munca plină de abnegaţie, pentru devotamentul faţă de ştiinţă şi Institut.

Stimată Doamna Director!

În această zi jubiliară Colectivul IMI vă aduce cele mai sincere şi cordiale felicitări. Vă dorim din tot sufletul o viaţă lungă, multă sănătate, fericire, să va bucuraţi mereu de dragostea şi stima celor apropiaţi, să vă fie mereu călăuze norocul şi succesul.

La mulţi ani!