RO  EN
IMI/Noutăţi/2011/

La steaua

Cu câteva sute de ani în urmă celebrul matematician, fizician şi astronom german Carl Friedrich Gauss (1777-1855), el însuşi cunoscut ca "prinţ al matematicii", numea matematica ca "regină a ştiinţelor". Dar vremea trece, vremea vine şi marii dregători ai lumii mai uită sau trec cu vederea unele adevăruri veşnice.

Cu toate acestea, printr-o divină inspiraţie, Guvernul Republicii Moldova hotărăşte anul acesta să decerneze pentru rezultate remarcabile în domeniul matematicii şi informaticii Premiul Naţional distinsei doamne Svetlana Cojocaru, doctor habilitat în informatică, director al Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 139-145, 26 august 2011).

În legătură cu acest eveniment de anvergură colectivul IMI îi adresează dnei S. Cojocaru cele mai frumoase urări de sănătate şi cu inteligenţa sa aleasă să obţină şi pe viitor rezultate deosebite pe tărâmul explorării domeniului ce ţine de sistemele informatice inteligente, alăturându-se totodată la cele scrise de referenţii activităţii ştiinţifice a Dumneaei: "cercetările doamnei dr. h. Svetlana Cojocaru au adus un aport substanţial la dezvoltarea informaticii în Republica Moldova, au contribuit la afirmarea Institutului de Matematică şi Informatică, condus în prezent de către Dumneaei, drept un centru de excelenţă, cu recunoaştere internaţională". Vă urăm un sincer "la mai mult şi la mai mare" şi în palmaresul Dumitale de 140 publicaţii ştiinţifice să se adaoge noi opere de valoare. Să ne fiţi mereu prima, precum aţi fost şi sunteţi: prima doamnă doctor habilitat în IMI, prima doctor habilitat în informatică din Republica Moldova, prima doamnă director al IMI...