RO  EN
IMI/Noutăţi/2011/

Rezultatele concursului de matematică "Vladimir Andrunachievici"

În perioada 27-30 aprilie 2011 în oraşul Chişinău, în incintele Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, s-a desfăşurat sesiunea de matematică a Şcolii Viitorilor Olimpici – 2011 cu Concursul Internaţional de Matematică "Vladimir Andrunachievici" pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a. În cadrul acestei sesiuni au participat 40 de elevi ai claselor a IX-a şi a XII-a şi 20 de profesori din raioanele Republicii Moldova, municipiul Chişinău, municipiul Bălţi.

La 28 aprilie elevii şi cei 20 de profesori au activat în trei ateliere de lucru, unde au avut parte de o serie de conferinţe-dialoguri metodologico-didactice, susţinute de cercetători ştiinţifici şi profesori ai Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universităţii din Tiraspol (Chişinău), profesori de la licee din Moldova.

În ziua de 29 aprilie a avut loc Concursul de matematică "Vladimir Andrunachievici" pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a, care are un regulament de desfăşurare asemănător celui de la Olimpiada Internaţională de Matematică. Participanţilor li s-au propus 4 subiecte de dificultate sporită pentru un timp de 4,5 ore de lucru. Soluţiile elevilor au fost evaluate şi coordonate de juriul concursului împreună cu profesorii-conducători de echipe. Tuturor participanţilor li s-au înmânat certificate de participare, iar învingătorii au primit diplome, premii şi medalii (clasa IX: 3 aur, 2 argint, 3 bronz; clasa XII: 2 aur, 4 bronz).

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM a participat activ la organizarea acestui concurs, susţinându-l cu un suport logistic şi cu specialişti cu experienţă: V. Baltag – preşedintele juriului, V. Izbaş – preşedintele grupului de coordonatori, E. Cuzneţov, V. Cebotari, F. Damian, M. Petic, S. Botnari, S. Cibotaru – coordonatori. Deasemenea, IMI a acordat învingătorilor 4 premii speciale.

Organizarea şi petrecerea cu succes a acestui concurs exprimă respectul profund faţă de marele savant şi organizator al ştiinţei în Republica Moldova, matematicianul academician Vladimir Andrunachievici.