RO  EN
IMI/Noutăţi/2011/

Informaţie privind organizarea testărilor şi examenelor pentru doctoranzi

În fişierul ataşat poate fi găsită informaţia privitor la:

  1. organizarea examenelor de doctorat la specialitate (doctoranzii an. III – învăţămînt la zi şi an. IV – învăţămînt la f/r)
  2. organizarea testărilor la specialitate (doctoranzii an. II – învăţămînt la zi şi an. III – învăţămînt la f/r)

Orarul testărilor şi exemenelor