RO  EN
IMI/Noutăţi/2011/

Concursul de matematică "Vladimir Andrunachievici"

Membrii Clusterului educaţional-ştiinţific UnivER-SCIENCE: Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Asociaţia Obştească "Promovare prin Inteligenţă" organizează o sesiune a Şcolii Viitorilor Olimpici – 2011 la matematică pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a. Această sesiune va include ateliere de lucru cu elevii şi profesorii invitaţi, precum şi concursul de matematică "Vladimir Andrunachievici".

Începând cu ianuarie 2011 în cadrul Şcolii Viitorilor Olimpici – 2011 au fost organizate: lecţii de matematică competitivă cu elevii claselor a V-a şi a VI-a; ateliere de lucru cu profesorii de matematică, animatori ai cercurilor de matematică din şcolile republicii; lecţii de limbă şi literatură română cu elevii claselor a IX-a şi a XII-a; ateliere de lucru cu profesorii de limbă şi literatură română; concurs de matematică pentru elevii claselor a V-a; concurs de matematică pentru elevii claselor a VI-a; concursul de limbă şi literatură română "Grigore Vieru" pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a. La aceste întruniri au participat 150 de elevi şi 50 de profesori din raioanele Republicii Moldova, municipiul Chişinău, municipiul Bălţi, România şi Ucraina.

Sesiunea de matematică cu Concursul internaţional de Matematică "Vladimir Andrunachievici" pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a se va desfăşura în perioada 27-30 aprilie 2011 în incinta Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În cadrul acestei sesiuni vor participa circa 100 de elevi ai claselor a IX-a şi a XII-a şi 40 de profesori din raioanele Republicii Moldova, municipiul Chişinău, municipiul Bălţi, România şi Ucraina.

Programul sesiunii de matematică a Şcolii Viitorilor Olimpici – 2011 include:

  1. Sosirea şi cazarea participanţilor, festivitatea de deschidere, 27 aprilie;
  2. Ateliere de lucru pentru elevi şi profesori, 28 aprilie;
  3. Concursul de matematică "Vladimir Andrunachievici" pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a, 29 aprilie;
  4. Festivitatea de premiere, 30 aprilie.

Comitetul Organizatoric al Şcolii Viitorilor Olimpici – 2011