RO  EN
IMI/Noutăţi/2011/

Monografia "Algebre iterative lanţiale de funcţii pseudo-booleene trivalente"

Monografia: RAŢIU, MEFODIE T. Algebre iterative lanţiale de funcţii pseudo-booleene trivalente, Iaşi: Editura Alexandru Myller, 2010, 276 p.

Formularea rezultatului ştiinţific
În algebra iterativă de funcţii pseudo-booleene sunt descrise opt şiruri infinit descrescătoare de subalgebre lanţiale care conţin funcţia constantă zero şi este demonstrat că alte asemenea şiruri nu există.

Noutatea (naţională, internaţională)
Prezenta carte este o primă tratare în terminologie algebrică a logicilor multi-valente. Rezultatele prezentate în monografie sunt noi şi aparţin în totalitate cercetătorilor şcolii de logică matematică din Moldova.

Originalitatea şi importanţa
În monografie este propusă o abordare originală a problemei descrierii algebrelor iterative de funcţii 3-valente ale logicii Primei Matrice Jaśkowski. Pentru prima dată se descriu subalgebrele iterative lanţiale, care conţin funcţia constantă 0 (zero), considerate primare, care joacă un rol prioritar în descrierea şi altor algebre iterative.