RO  EN
IMI/Noutăţi/2011/

Se anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante

Institutul de Matematică şi Informatică anunţă un concurs pentru suplinirea următoarelor posturi vacante:

 1. Secretar ştiinţific – 1
 2. Şefi de laborator – 5
 3. Laboratorul "Algebră și topologie"
  1. Cercetători ştiinţifici principali – 3
  2. Cercetători ştiinţifici coordonatori – 3
  3. Cercetători ştiinţifici superiori – 4
  4. Cercetători ştiinţifici – 1
 4. Laboratorul "Ecuaţii diferenţiale"
  1. Cercetători ştiinţifici principali – 1
  2. Cercetători ştiinţifici coordonatori – 2
  3. Cercetători ştiinţifici superiori – 2
  4. Cercetători ştiinţifici – 1
  5. Cercetători ştiinţifici stagiari – 1
 5. Laboratorul "Modelare matematică"
  1. Cercetători ştiinţifici principali – 2
  2. Cercetători ştiinţifici coordonatori – 3
  3. Cercetători ştiinţifici superiori – 2
  4. Cercetători ştiinţifici – 2
 6. Laboratorul "Sisteme de programare"
  1. Cercetători ştiinţifici principali – 1
  2. Cercetători ştiinţifici coordonatori – 4
  3. Cercetători ştiinţifici superiori – 1
  4. Cercetători ştiinţifici – 3
 7. Laboratorul "Sisteme informatice"
  1. Cercetători ştiinţifici principali – 1
  2. Cercetători ştiinţifici coordonatori – 1
  3. Cercetători ştiinţifici – 1

Condiţiile de participare

Candidaţii la concursul pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice, în termen de 30 de zile de la anunţarea publică a concursului, depun și înregistrează la serviciul personal al institutului cererea de înscriere, la care anexează:

Candidaţii care activează în Institut şi participă la concurs în mod repetat depun cererea de participare, referinţa semnată de şeful laboratorului, lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate.

La concurs pot participa persoane care au lucrări ştiinţifice (publicate în ultimii 5 ani) în domeniile ce ţin de direcţiile de cercetare ale diviziunilor, unde sunt anunţate posturile vacante.

Candidaţii la funcţia de șef de laborator vor prezenta în subdiviziunea respectivă un program de activitate pentru următorii 4 ani. Candidaturile pretendenţilor la funcţia de şef de laborator vor fi votate de către colectivul subdiviziunii respective la adunarea laboratorului. Rezultatele votului poartă un caracter consultativ.

Alegerile în funcţiile ştiinţifice se efectuează de către Consiliul ştiinţific al IMI prin vot egal, secret şi liber exprimat. Şedinţa Consiliului ştiinţific este deliberativă, dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul ştiinţific, prin vot deschis, cu majoritatea simplă adoptă decizia de a include sau nu candidaţii respectivi în buletinul de vot. Pentru organizarea votării, Consiliul ştiinţific alege din membrii acestuia prin vot deschis, comisia de numărare a voturilor. Fiecare membru al Consiliului ştiinţific votează o singură persoană din lista candidaţilor trecuţi în buletinul de vot pentru ocuparea funcţiei respective. Buletinele în care au fost votaţi mai mulţi candidaţi se consideră nule. Prezenţa candidaţilor la şedinţa Consiliului ştiinţific nu este obligatorie.

Este declarat ales în funcţia de cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific coordonator, cercetător ştiinţific principal, secretar ştiinţific, şef de laborator candidatul care a acumulat majoritatea simplă (nu mai puţin de 50 la sută plus un vot) de voturi din numărul total de membri ai Consiliului ştiinţific care au participat la votare. În caz dacă nici unul din candidaţi nu a acumulat minimul necesar de voturi, votarea se repetă la aceeaşi şedinţă pentru primii 2 candidaţi cu numărul cel mai mare de voturi (dacă la concurs au participat mai mult de 2 candidaţi) sau pentru candidatul care a acumulat cele mai multe voturi (dacă la concurs au participat 2 candidaţi).

Contestaţiile privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice se depun în a doua zi lucrătoare după desfăşurarea alegerilor la cancelaria institutului şi se examinează de către Consiliul ştiinţific al IMI în termen de 10 zile calendaristice.

Persoana care a susţinut concursul este angajată în funcţia respectivă în baza contractului individual de muncă pe o perioadă de 4 ani.

Persoana care activează în cadrul IMI şi n-a susţinut concursul sau n-a depus actele pentru participarea la concurs este concediată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cerinţele de calificare pentru ocuparea posturilor de cercetători ştiinţifici sunt stabilite de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, Cerinţele de calificare pe categoriile de salarizare pentru cercetătorii ştiinţifici şi alţi lucrători din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi organizaţiile auxiliare din aceeaşi sferă ale Republicii Moldova (aprobate de către Academia de Ştiinţe a Moldovei la 22.12.2004, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, coordonat cu Consiliul Republican al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei a Republicii Moldova).