RO  EN
IMI/Noutăţi/2010/

Ce n-a facut Nobel, o fac guvernele lumii

În sfârşit mila Domnului şi a Preşedinţiei Republicii Moldova a ajuns şi la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM: ploaia de distincţii de stat, oferită recent unui grup de cadre didactice universitare şi şcolare cu prilejul Zilei profesionale a pedagogului şi aniversării a 60-ea de la fondarea Universităţii de Stat din Tiraspol, a vizat şi două personalităţi ştiinţifice din domeniul matematicii.

Conform Monitorului Oficial al Republicii Moldova din 8 octombrie curent, Ordinul de Onoare i-a fost conferit academicianului Mitrofan Ciobanu, şef al Catedrei de algebră, geometrie şi topologie a Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, preşedintele Societăţii Matematicienilor din Republica Moldova, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţământului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificaţie şi activitate metodico-ştiinţifică intensă.

Ordinul "Gloria Muncii" i-a fost conferit profesorului universitar Alexei Caşu, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţământului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică şi organizatorică intensă.

Din partea noastră vom mai concretiza că aceşti doi matematicieni sunt, în primul rând, savanţi, la lucrările cărora fac referinţe de esenţă în publicaţiile lor specialişti de valoare din Austria, Ungaria, Ucraina, Germania, România, Cehia, Suedia, Rusia etc. Expuneri succinte ale acestor rezultate ştiinţifice pot fi găsite şi în principalele reviste referative din lume (Mathematical Reviews, ZB Math, РЖ Математика).

După cum se ştie, savantul şi omul de afaceri suedez Albert Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei, în renumitul său Testament cu privire la premiile Nobel, ce urmau să fie oferite după moartea sa cercetătorilor din diverse domenii ale ştiinţei pentru servicii mari aduse umanităţii, din motive bine cunoscute, i-a lipsit de acest drept pe matematicienii din lume. Şi în contextul dat, alte fonduri de pe Terra au hotărât să corecteze consecinţele acestei supărări pe veci a lui Nobel, iniţiind unele premii internaţionale pentru breasla matematicienilor. Guvernele lumii, la rândul lor, le acordă matematicienilor distincţii de stat pentru merite deosebite în activitatea lor ştiinţifică şi profesională.

Felicitări matematicienilor moldoveni! La mai mult şi la mai mare!

Tatiana Rotaru,
Centrul Media al AŞM