RO  EN
IMI/Noutăţi/2010/

Vizita de cercetare la Institutul Fields, Canada

Recent, Prof. Gheorghe Mişcoi s-a întors de la Institutul Fields de cercetări in domeniul Ştiinţelor Matematice, Toronto, Canada, unde în perioada 11.08.2010-22.08.2010 a fost invitat într-o vizită de lucru, acordândui-se şi suportul financiar respectiv. Această instituţie de o înaltă reputaţie ştiinţifică internaţională este cunoscută în lume atât prin programele sale de cercetare în matematică, cât şi prin instituirea prestigioasei Medalii Fields. Distincţia Fields este deseori considerată ca echivalent al Premiului Nobel pentru matematicieni, dat fiind că sfera lor de cercetare nu se afla în lista domeniilor ştiinţifice pentru nominalizările Nobel. Renumitul matematician canadian John Charles Fields (1863-1932), numele căruia îl poarta astăzi institutul, a restabilit oarecum acest echilibru, constituind Medalia Internaţională pentru Descoperiri Celebre în Matematică, cunoscută astăzi ca Medalia Fields.

In timpul vizitei de lucru la Institutul „J.C. Fields” din Canada Gheorghe Mişcoi a avut întâlniri cu specialiştii din domeniu, în cadrul cărora a discutat şi consultat unele probleme actuale din domeniul său de activitate profesională. Totodată, a participat la manifestările ştiinţifice, organizate în institut. In particular, a participat în activitatea a două seminare organizate de institutul Fields în colaborare cu Universitatea din Carleton (Ottawa), Universitatea din Toronto şi cu MITACS:
1) Fields-MITACS Industrial Problem-Solving Workshop (FMIPW10), şi
2) Workshop on Approximations, Asymptotics and Resource Management for Stochastic Networks.

De menţionat că la seminarul 2) matematicianul M. Mandjes a prezentat o generalizare a celebrei formule Pollaczek-Khinchin obţinută în baza proceselor Levy. O altă generalizare (obţinută in baza proceselor de regenerare) a fost publicată de Prof V. Rykov în 2009. Tot în 2009, în monografia "Обобщенные приоритетные системы", editată la editura Ştiinţa, AŞM Gh.Mişcoi publică generalizarea acestei formule pentru sistemele cu priorităţi. Însă prima generalizare a acestei cunoscutei formule a fost obţinută de Gh. Mişcoi (pentru sistemele Polling cu schimb semimarkovian al stărilor) şi prezentată în 2008 la Conferinţa Internaţională în Probabilitate Aplicată, Compiegne, Franţa.

Invitaţia de a avea o vizită de lucru în prestigiosul institut Fields este o onoare pentru un matematician. Totodată această invitaţie poate fi considerată şi drept o apreciere a activităţii ştiinţifice a matematicianul Gheorghe Mişcoi. Ea atestă şi faptul că rezultatele obţinute de dumnealui sunt actuale şi corespund rigorilor şi standardelor internaţionale.