RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2018/

Moldova devine membru cu drepturi depline în COST

Moldova a devenit al 38-lea membru COST. Decizia de a face Moldova un membru COST cu drepturi depline a fost luată de Comitetul de înalți funcționari (the Committee of Senior Officials – CSO) în cadrul celei de-a 204-a ședință, care a avut loc în perioada 7-8 noiembrie 2018 la Viena, Austria.

Decizia CSO a fost luată deoarece Moldova a îndeplinit cerințele pentru a deveni membru cu drepturi depline. Instituțiile moldovenești au participat la cel puțin două programe-cadru consecutive ale UE, PC7 și Orizont 2020. Ele au participat, de asemenea, la cel puțin 5% din acțiunile COST în derulare. În prezent, Moldova este implicată în 13 acțiuni COST, ceea ce reprezintă 5,65% din totalul acțiunilor în derulare.

COST (Cooperarea Europeană în domeniul Științei și Tehnologiei) este o organizație de finanțare a rețelelor de cercetare și inovare. Acțiunile COST ajută la conectarea inițiativelor de cercetare din întreaga Europă și din afara ei și permit cercetătorilor și inovatorilor să-și dezvolte ideile în orice domeniu științific și tehnologic prin împărtășirea lor cu colegii săi.

Acțiunile COST sunt rețele de tip „bottom-up” (de jos în sus) cu o durată de patru ani care promovează cercetarea, inovarea și dezvoltarea carierelor. Acțiunile COST sunt interdisciplinare și deschise. Este posibil de a adera la acțiunile în derulare, care, prin urmare, continuă să se extindă în perioada de finanțare de patru ani. Acestea constau din multipli co-participanți interesați, deseori implicând sectorul privat, factorii de decizie politică și societatea civilă.

Finanțarea COST tinde să completeze fondurile naționale pentru cercetare, fiind dedicată exclusiv activităților de colaborare, cum ar fi atelierele de lucru, conferințele, întâlnirile grupurilor de lucru, școlile de formare, schimburi științifice pe termen scurt și activitățile de diseminare și comunicare. Suma medie pentru o acțiune COST este de 130.000 EUR pe an pentru participarea, de regulă, a 25 de membri ai acțiunii COST.

Mai multe detalii despre diferitele modalități de participare la acțiunile COST: https://www.cost.eu/cost-actions/how-to-participate/