RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2015/

EURAXESS – Cercetători în Mişcare

Urmare a asocierii în anul 2012 la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene și respectiv în anul 2014 la Programul de Cercetare și Inovare "Orizont 2020", Republica Moldova a obținut dreptul de a adera la Programul "EURAXESS – Cercetători în Mișcare", care reprezintă unul din instrumentele eficiente de integrare în spațiul european de cercetare.

Academia de Științe a Moldovei a semnat la 3 octombrie 2011, Declarația de Angajament a Membrilor Serviciilor Rețelei EURAXESS. Prin această Declarație, Centrul Proiecte Internaționale al AȘM, a fost desemnată în calitate de instituția gazdă și de legătură a serviciilor de rețea EURAXESS din Republica Moldova, cu scopul creării și menținerii diferitor instrumente de promovare a acestei inițiative.

EURAXESS este o inițiativă unică lansată de Uniunea Europeană pentru promovarea carierelor de cercetare și facilitarea mobilității cercetătorilor din întreaga Europă. Ea oferă o multitudine de informații cu privire la posibilitatea de a face o carieră în cercetare în Europa, informații despre drepturile și obligațiile cercetătorilor, angajatorilor și finanțatorilor, precum și acordă asistență personalizată cercetătorilor care se deplasează către și din Europa.

Pentru detalii accesați: www.euraxess.md.

Pentru orice informații suplimentare privind serviciile EURAXESS, inclusiv asistență tehnică privind publicarea locurilor de muncă și recrutarea cercetătorilor, contactați persoana responsabilă: Dorina Harea, tel: 022 27 20 24, e-mail: dorina.harea@euraxess.md.