RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2012/

Apel pentru propuneri KEP 2012

Iniţiativa Central Europeană (ICE) a lansat un nou apel pentru propuneri de proiecte 2012 în cadrul Programului de Schimb de Know-how (Know-how Exchange Programme – KEP). KEP este un instrument dedicat oferirii co-finanţării proiectelor şi programelor axate pe transfer de know-how şi celor mai bune practici din UE către statele membre non-UE ale ICE.

Solicitantul trebuie să fie de la organizaţii din Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Polonia, România, Republica Slovacă şi Slovenia. Următorii solicitanţi sunt eligibili: toate organismele sectorului public şi privat, organizaţii internaţionale şi non-guvernamentale, care operează în interes public.

Beneficiarul(ii) trebuie să fie organizaţii din Albania, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia şi Ucraina.

Orice grant acordat prin acest apel de propuneri de proiecte nu trebuie să depăşească 50% din costul total al unui anumit proiect, iar valoarea maximă a grantului alocat unui singur proiect nu poate depăşi 40 000 Euro.

Domenii prioritare:

Termen limită pentru depunere: 30 iunie 2012, ora 11:00 GMT.

Pentru detalii accesaţi fişierul ataşat.