RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2011/

FP7-REGPOT-2012-2013-1

În contextul activităţilor pentru valorificarea calităţii de ţară asociată la Programul Cadru 7 al UE Academia de Ştiinţe a Moldovei, în parteneriat cu Directoratul General al Comisiei Europene pentru Cercetare şi Inovare a organizat pe 14 noiembrie 2011 videoconferinţa privind FP7-REGPOT-2012-2013-1 (programul specific "Capacităţi", tema "Potenţialul Cercetării").

Programul se adresează instituţiilor de cercetare excelente din zonele de convergenţă (Moldova acum este în întregime eligibilă pentru acest program). Instituţii de excelenţă sunt selectate pentru a implementa strategia proprie de cercetare, printr-un plan de acţiuni bazat pe o analiză SWOT, cu ajutorul organizaţiilor partenere.

Planul de acţiuni trebuie să includă următoarele măsuri coerente:

Criteriile de bază principale – proiecte mono-contractor în care sunt implicate cel puţin trei instituţii partenere din ţările UE şi cele asociate.

Foarte important: acest apel este ultimul din PC7 – nu se va mai lansa un alt apel în 2012 (pentru bugetul din 2013), deoarece se combină bugetele ultimilor doi ani într-un singur apel cu termen-limită 3 ianuarie 2012.

Prezentarea dlui Dr. Stefan Weiers este accesibilă în format electronic.

Pentru detalii accesaţi:
http://international.asm.md/eu-integration/pc-7/pc7-open-calls/1096-asocierea-la-pc7-noi-programe-accesibile-pentru-republica-moldova.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-REGPOT-2012-2013-1