RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2010/

Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova

În contextul eforturilor comunităţii ştiinţifice a Republicii Moldova de integrare în Spaţiul European de Cercetare, reţeaua Punctelor Naţionale de Contact a elaborat broşura "Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova" ce conţine informaţie practică de accesare a fondurilor europene prin intermediul PC7 pentru participanţii din Republica Moldova. Ghidul oferă o succintă prezentare a oportunităţilor PC7 din perspectiva participanţilor din ţara noastră, sfaturi şi instrucţiuni de transpunere a unei idei într-o propunere de proiect şi, nu în ultimul rând, prezentarea aspectelor legale şi financiare a proiectelor europene.

În procesul de elaborare a ghidului au fost examinate şi analizate multiple resurse informaţionale, în special documentele normative ale Comisiei Europene cu privire la Programul Cadru 7 şi Spaţiul European de Cercetare, cât şi publicaţii europene, similare ghidului dat. Experienţa practică a autorilor acestui ghid a permis adaptarea informaţiei cu care s-a operat la necesităţile potenţialilor aplicanţi la PC7 din Republica Moldova.

Descarcă ghidul