RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2009/

FP7-PEOPLE-2010-IRSES

Pe data de 25 noiembrie 2009 a fost lansat apelul pentru propuneri de proiecte FP7-PEOPLE-2010-IRSES.

Schema schimbului internaţional de cercetători (International Research Staff Exchange Scheme - IRSES) este anunţată de Comisia Europeană în scopul intensificării cooperării cu ţările din cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi celor ce au semnat acorduri de cooperare tehnico-ştiinţifică cu Uniunea Europeană. Astfel, Republica Moldova este una dintre puţinele ţări eligibile să participe în această schemă de schimb internaţional de cercetători.

Termen limită de depunere a dosarelor este 25 martie 2010, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Bugetul indicativ 30 milioane euro.

Membrii Diasporei Ştiinţifice a Republicii Moldova reuniţi într-un consorţiu din cel puţin două instituţii de cercetare din cel puţin două ţări distincte din UE pot elabora în comun cu savanţii din Republica Moldova propuneri de proiecte ce vor constitui baza unei colaborări în vederea contribuirii la dezvoltarea ţării de origine. Acest lucru este deja posibil prin Programul IRSES. Pentru detalii: http://international.asm.md/diaspora-stiintifica/oportunitati-de-cooperare-a-diasporei-stiintifice.html.


Descriere sumară a programului în limba română