RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2009/

Apel la experţi independenţi

Pentru evaluarea proiectelor depuse la concursurile Programului Cadru 7 pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică a Comunităţii Europene (2007-2013), Comisia Europeană invită experţi naţionali din cadrul organizaţiilor de cercetare, întreprinderilor mici şi mijlocii, societăţii civile să se înregistreze în baza de date a Experţilor pentru Activităţi de Cercetare (https://cordis.europa.eu/emmfp7/). Sunt binevenite şi încurajate înregistrarea experţilor din toate ţările terţe, inclusiv Republica Moldova.

Persoanele care aplică pentru această poziţie trebuie să posede cunoştinţe şi experienţă profesională într-unul sau mai multe domenii de activitate:

O bună cunoaştere a limbii engleze (scris şi vorbit), abilităţi de comunicare, capacitatea de analiză şi sinteză sunt indispensabile unui evaluator de talie mondială.

Persoanele care vor fi selectate în calitate de experţi pentru evaluarea proiectelor PC7 vor fi invitaţi la Bruxelles pentru întreaga perioadă de evaluare. Cheltuielile de transport şi cazare vor fi acoperite de către Comisia Europeană.

Informaţia privind criteriile de bază de selectare a experţilor independenţi poate fi găsită la următoarea adresă electronică: http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html.

Beneficiile participării în calitate de evaluator sunt evidente:

NB: 50% din evaluatori ai propunerilor de proiecte depuse la Programul IRSES (International Research Staff Exchange Scheme) al Programului Cadru 7, vin din ţările terţe, eligibile să participe la acest program (care au semnat cu UE acord de cooperare în sfera ştiinţei şi tehnologiilor sau sunt în procesul de negociere a unui astfel de acord, ori fac parte din Politica Europeană de Vecinătate – inclusiv Republica Moldova).

Vedeţi fişierul ataşat: call_independent_experts.pdf