RO  EN
IMI/Ştiri Europene/2009/

Apel comun AŞM-ANCS pentru propuneri de proiecte pentru 2010-2012

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) din România lansează primul Apel comun pentru depunerea de propuneri de proiecte.

Scopul concursului este de a contribui la iniţierea şi/sau dezvoltarea colaborării ştiinţifice dintre savanţii din Republica Moldova şi cei din România în vederea soluţionării problemelor actuale ce ţin de domeniile ştiinţelor reale şi exacte, precum şi de a consolida eforturile ANCS şi AŞM de finanţare a proiectelor de cercetare în domeniile ştiinţelor reale şi exacte, realizate în comun de către savanţii şi colectivele ştiinţifice din Republica Moldova şi România.

Domeniile de cooperare ştiinţifică, susţinute în cadrul Programului:

  1. mediu
  2. agricultură
  3. sănătate
  4. tehnologii
  5. produse şi servicii
  6. managementul ştiinţei şi resursei informaţionale

La concurs se înaintează cereri de executare a proiectelor ştiinţifice comune, efectuate de colective de cercetători ştiinţifici din Republica Moldova şi România, ce prezintă interes pentru comunitatea ştiinţifică şi au ca scop dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor şi cercetărilor, care prin metodele sale de executare manifestă o importanţă ştiinţifică şi practică majoră.

Prioritate vor fi acordate proiectelor ştiinţifice cu un potenţial înalt de finanţare ulterioară în programele europene de cercetare, în special în Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (2007-2013).

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte: 21 decembrie 2009.

În Republica Moldova, costul unui proiect nu va depăşi suma de 120 mii lei anual.

Proiectele vor fi activate pe 1 iunie 2010 cu o durată de pînă la 30 noiembrie 2012.

Pentru detalii: http://international.asm.md