RO  EN
IMI/Publicaţii/

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica

Revista "Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica" (BASM) este o revistă internaţională recenzată. Colegiul de redacţie constă din cercetători cu renume mondial, mulţi dintre ei fiind lideri în domeniul respectiv.

Revista "Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica" (ISSN: 1024-7696, până în anul 2000 – ISSN: 0236-3089) este publicată din 1990 şi fiind parţial succesorul revistei "Известия Академии наук Молдавской ССР. Серия физико-технических и математических наук" (ISSN 0321-169X). BASM se editează de trei ori pe an (orientativ - mai, august și decembrie) de Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici". Articolele sunt publicate în limba engleză și nu se percept nici un fel de taxe.

Sunt publicate articole din domeniul matematicii care conţin rezultate originale şi care nu au fost publicate (depuse) anterior în alte reviste sau culegeri de lucrări. Domeniile acoperite de revistă sunt determinate de posibilitatea recenzării lucrărilor în Republica Moldova şi de interesele ştiinţifice ale membrilor colegiului de redacţie. De asemenea sunt publicate lucrări de sinteză, comunicări scurte, comentarii la monografii noi, rezumate de disertaţii, cronica evenimentelor ştiinţifice. Lucrările de sinteză sunt comandate de către colegiul de redacţie. Toate articolele trec printr-un proces de recenzare în două etape: fiecare manuscris este evaluat de Colegiul de redacție (ca o condiție preliminară a acceptării) în scopul satisfacerii cerințelor de bază ale revistei – corespunde tematicii revistei, este de o calitate suficientă în vederea acceptării pentru recenzare externă și ste verificat la plagiat. Manuscrisele care îndeplinesc cerințele de bază sunt trimise pentru o evaluare de către experții din domeniu. În urma examinării externe, autorilor le sunt expediate copii ale avizelor recenzenților externi și sunt notificați cu privire la decizie (acceptat pentru publicare, acceptat cu unele modificări sau respins).

"Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica" aderă la recomandările Uniunii Internaționale de Mathematică (IMU) pentru cele mai bune practici actuale pentru reviste științifice și recomandările Comitetului pentru etica publicării (Committee on Publication Ethics - COPE) ce vizează cele mai bune practici privind etica publicării.

Revista este indexată în SCOPUS, Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH, SCImago Journal Rank (SJR) şi "Реферативный журнал. Математика".

Revista este, de asemenea, disponibilă pe MathNetRu.

"Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat." este o revistă cu acces liber, prezentă în EBSCO, AMS Digital Mathematics Registry (DMR)Journal rankings for ARC (ERA journals)IndexCopernicuseLIBRARY.RUJournalTOC.

"Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica" este o revistă științifică non-profit și non-comercială, care publică articole acces liber sub Licența Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA) care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea pe orice suport, atât timp cât lucrarea originală este corect citată.

Creative Commons License

Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License