RO  EN
IMI/Proiecte/

Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor deterministe şi stocastice în modelarea sistemelor decizionale dinamice

Program:Proiecte Instituţionale (CSŞDT)
Cifru:11.817.08.02A
Termenul executării:2011 – 2014
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Lozovanu Dmitrii
Executori: Modelare Matematică
Cuvinte cheie:modelarea matematică, controlul optimal, teoria jocurilor, calculul performant, teoria probabilităţilor, teoria aşteptării, teoria algoritmilor

Rezumat

Obiectivele principale în cadrul proiectului includ: