RO  EN
IMI/Proiecte/

Infrastructura de calcul performant pentru comunităţile de cercetare din Europa de Sud-est (HP-SEE)

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:FP7 261499
Termenul executării:2010 – 2013
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică, RENAM
Conducător:Secrieru Grigore

Rezumat

HP-SEE se concentrează pe o serie de acţiuni strategice. În primul rând, vor fi unite instalaţiile existente şi viitoare de calcul performant din regiune într-o infrastructură comună, şi vor fi oferite soluţii operaţionale pentru această infrastructură. Ca o acţiune complementară, proiectul va stabili şi va menţine legătura GEANT cu regiunea Caucaz. În al doilea rând, această infrastructură de calcul performant va fi deschisă pentru o gamă largă de comunităţi de utilizatori noi, inclusiv din ţările cu mai puţine resurse, încurajând colaborare şi asigurând posibilităţi avansate pentru cercetători din grupuri strategice de fizica computaţională, chimie şi ştiinţele vieţii. În cele din urmă, va garantată crearea iniţiativelor naţionale de calcul performant, care vor servi ca o punte SEE pentru PRACE.