RO  EN
IMI/Proiecte/

Tehnologiile computaţionale de monitorizare a stării de exploatare şi riscului de avarie la depozitare a petrolului şi substanţelor toxice

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:STCU 4624
Termenul executării:2009 – 2011
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică, Institutul Problemelor Ingineriei Mecanice A.N.Podgornîi
Conducător:Rîbachin Boris
Executori: Secrieru Grigore, Şider Natalia, Guţuleac Elena
Finanţator:The Science & Technology Center in Ukraine (STCU)

Rezumat

Obiectivul principal al proiectului este elaborarea metodelor şi soft-ului pentru determinarea rezistenţei structurilor, umplute cu lichid şi îngropate în sol.

Se propune o metodă nouă şi un aparat matematic bazat pe know-how-ul (care este mai precis şi eficient în comparaţie cu abordările existente) pentru descrierea cuprinzătoare a stării statice şi dinamice a structurilor elasto-plastice.

A fost elaborat un soft specializat pentru cercetarea şi prognozarea stării de exploatare a structurilor umplute cu lichid pentru o gamă largă de parametri şi efecte externe. Acesta conţine module pentru determinarea (i) stării de deformare tensionată a elementelor construcţiei, (ii) frecvenţelor proprii de oscilaţie în vid, luând în consideraţie masa adăugată de lichid la acţiuni de impulsuri şi alte acţiuni dinamice forţate.

Abordarea propusă se bazează pe reducerea problemelor la ecuaţii integrale cu condiţii la limită şi combinarea metodelor elementelor finite şi de limită. Această combinare permite construirea metodelor de calcul pentru analiza dinamică a structurilor, mai precise şi eficiente în raport cu analogiile existente.

Aplicarea modelării matematice şi soft-ului elaborat permite asigurarea unui nivel nou tehnologic de rezolvare a problemelor importante aplicative – reducerea nivelului riscului de avarie şi consecinţelor ecologice în procesul exploatării a structurilor umplute cu lichid agresiv, potenţial periculoase, în condiţii de impact critic şi circumstanţe de forţă majoră (accidente în timpul exploatării şi transportării, catastrofe, acte teroriste, etc.).

Soft-ul specializat este practic un nou instrument pentru ingineri care se specializează în domeniul rezistenţei structurilor elasto-plastice, atât în condiţii statice, cât şi în cazul acţiunilor dinamice (lovituri, ciocnirile la transportare, efecte seismice, etc.).