RO  EN
IMI/Proiecte/

Modelarea şi atenuarea dezastrelor sociale cauzate de catastrofe şi terorism

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:NUKR.SFPP 984877
Termenul executării:2015 – 2017
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică, Institutul de Informatică Teoretică (filiala Iaşi a Academiei Române), Institutul de Analiză Sistemică Aplicată al Universităţii Naţionale Tehnice a Ucrainei "Institutul Politehnic din Kiev"
Conducător:Cojocaru Svetlana
Executori: Ţiţchiev Inga, Petic Mircea, Horoş Grigorii, Iliuha Nicolai, Albu Veaceslav, Iamandi Veronica

Rezumat

Proiectul are ca scop crearea unui set de instrumente, metode, modele și algoritmi care permit detectarea, monitorizarea, modelarea și atenuarea dezastrelor sociale provocate de terorism și catastrofe de diferită natură (naturale, tehnogene, etc.).

Un alt obiectiv al proiectului este elaborarea metodologiei de analiză a scenarilor în situații de dezastre sociale.

Scopul ulterior al proiectului este de a aplica metodele calitativ modificate asupra metodologiei de atenuare (metoda Delphi, metoda de analiză morfologică, metoda analitică a ierarhiei) și dezvoltarea modelelor potrivite pentru descrierea dezastrelor sociale. Aceste modele apoi vor fi utilizate pentru a construi scenarii de dezastre sociale, care să permită evaluarea metodelor de atenuare și să ofere sprijin în luarea deciziilor pentru a întreprinde cele mai bune acțiuni și pentru a reduce consecințele negative ale unui dezastru social în contextul dezvoltării durabile.