RO  EN
IMI/Proiecte/

RoLTech. Platforme pentru tehnologia limbii române: resurse, instrumentar şi interfeţe

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:INTAS, 05-104-7633
Termenul executării:2006 – 2008
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică.
Conducător:Ciubotaru Constantin
Executori: Ciubotaru Constantin, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru
Domeniul aplicării:Electronica, tehnologii informaţionale şi telecomunicaţia
Cuvinte cheie:resurse electronice pentru limba română, aplicaţii, Web-portal, tehnologii lingvistice
Etapa:Web-portal al resurselor lingvistice
Finanţator:INTAS

Rezumat

Proiectul RoLTech are ca scop achiziţionarea resurselor electronice pentru limba română pentru dezvoltarea mijloacelor corespunzătoare pentru suportul şi utilizarea lor şi crearea aplicaţiilor bazate pe aceste resurse.

Proiectul conţine următoarele obiective tehnice generale:

Toate aceste resurse create pe parcursul proiectului vor fi permanent plasate pe un Web-portal care la începutul proiectului va fi o versiune prototip, către sfârşitul proiectului va deveni un Web portal real, care urmează să fie menţinut şi după finisarea proiectului.

Managementul clar al proiectului şi planul de propagare vor contribui la dezvoltarea strategiilor de comunicare dintre membrii proiectului RoLTech, vor favoriza creşterea transferului de cunoştinţe şi distribuirea rezultatelor proiectului.