RO  EN
IMI/Proiecte/

Sisteme cu priorităţi cu schimb semi-Markov şi control în reţele complexe

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:13.820.08.06 STCU.F/5854
Termenul executării:2013 – 2014
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Mişcoi Gheorghe
Executori: Lozovanu Dmitrii, Bejenari Diana, Mitev Lilia, Andronati Nicolae, Luchian Eugenia
Finanţator:The Science & Technology Center in Ukraine (STCU), Academy of Sciences of Moldova (ASM)

Rezumat

Modelele matematice ale fenomenelor de aşteptare joacă un rol important în diverse probleme aplicative, îndeosebi în Reţelele Contemporane şi Centrele de Apel Public. Aplicarea legităţilor de prioritate şi al algoritmilor elaboraţi în baza lor esenţial contribuie la inbunătăţirea funcţionării sistemelor reale. Însă, dezvoltarea verteginoasă a reţelelor contemporane şi ale noilor tehnologii de reţea înaintează noi cerinţe şi probleme, în particular de a elabora modele matematice noi, algoritmi şi noi legităţi de prioritate, mai flexibile şi mai adecuate proceselor reale în comparaţie cu cele clasice. Obiectivele acestui proiect de cercetare şi constă in a identifica şi a elabora metode eficiente analitice şi numerice pentru soluşionarea problemelor menţionate. Cercetarile vor fi axate în analiza şi elaboraea unei clase largi de modele de aşteptare cu noi legităţi de prioritate şi schimb semi-Markov al stărilor la trecerea procesului de servire de la o clasă de prioritae la alta.