RO  EN
IMI/Proiecte/

Sisteme şi tehnologii de procesare distribuită a informaţiei şi evaluarea eficienţei de utilizare a acestora

Program:Tineri Cercetători
Cifru:13.819.18.06A
Termenul executării:2013 – 2014
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Petic Mircea
Executori: Ţiţchiev Inga, Gheorghiţa (Frinea) Irina, Macari Veaceslav

Rezumat

Proiectul presupune studiul sistemelor şi tehnologiilor de procesare distribuită a informaţiei şi evaluarea eficienţei de utilizare a acestora va dezvolta competenţe de utilizare a tehnologiilor de calcul performant în vederea procesării distribuite a datelor pentru rezolvarea diferitor probleme.