RO  EN
IMI/Proiecte/

Modele de aşteptare semi-Markov

Program:Tineri Cercetători
Cifru:13.819.18.05A
Termenul executării:2013 – 2014
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Bejenari Diana
Executori: Mitev Lilia, Ţicu Ionela, Rodica Costea Alina

Rezumat

În cadrul acestui proiect vor fi realizate următoarele obiective:

Suportul metodologic al cercetărilor este bazat pe unele noţiuni din teoria probabilităţilor, teoria sistemelor de aşteptare, metode ale teoriei proceselor aleatoare, ş.a.

În urma realizării obiectivelor propuse se preconizează următoarele rezultate: