RO  EN
IMI/Proiecte/

Cercetarea modelelor de aşteptare cu priorităţi în sisteme contemporane de diversificare a resurselor informaţionale

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:10.820.08.06 BF
Termenul executării:2010 – 2011
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică, Universitatea de Stat din Bielorus
Conducător:Mişcoi Gheorghe
Executori: Bejan Andrei, Secrieru Ivan, Griza Iulia, Bejenari Diana, Usatîi L.

Rezumat

Scopul lucrării constă în elaborarea şi aplicarea modelelor matematice noi, algoritmilor şi metodelor de estimare a caracteristicilor de performanţă pentru un spectru larg de sisteme de servire ce descriu adecvat procesele de servire în centrele de servire contemporane, inclusiv sisteme cu priorităţi, sisteme tandem, cu cerinţe repetate, etc.

Modelele matematice, algoritmii şi metodele vor fi elaborate în baza lanţurilor Markov multidimensionale şi ale sistemelor generalizate cu priorităţi, luînd în consideraţie, în comparaţie cu modelele existente, schimbul în timp al intensităţii fluxurilor, neomogenitatea cerinţelor şi a staţiilor de servire, efectul cerinţelor repetate cum şi noi legităţi de prioritate.

Actualitatea şi noutatea ştiinţifică din punct de vedere al tehnologiilor şi proceselor informaţionale constă în aceea că rezultatele obţinute vor permite de optimizat un şir de parametri în centrele de servire. Din punct de vedere al teoriei proceselor stohastice ele vor consemna un aport considerabil în definitivarea condiţiilor de ergodicitate, determinarea repartiţiilor staţionare a proceselor stohastice multidimensionale, determinarea caracteristicilor probabiliste de bază şi optimizarea funcţionării sistemelor considerate.