RO  EN
IMI/Proiecte/

Algebră topologică şi diferenţială

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:08.820.08.12RF
Termenul executării:2008 – 2009
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică.
Conducător:Arnautov Vladimir

Rezumat

Vor fi elaborate metode de construire a lanţurilor finite maximale in laticea topologiilor de grup, de inel si de modul.
Vor fi studiate topologiile precompacte pe algebre universale şi vor fi date caracterizări ale lor cu ajutorul funcţiilor aproape periodice.
Vor fi studiate conexiunile dintre clasele de module şi mulţimea idealelor stângi ale inelului de bază cu aplicaţii în clasificarea omologică a inelelor.
Vor fi studiate grupurile abeliene local compacte ale căror inele de endomorfisme continuie satisfac diferite condiţii de finitudine.
În baza funcţiilor generatoare vor fi construite seriile Hilbert generalizate şi simple pentru algebrele graduate ale invarianţilor sistemelor diferenţiale cu nelinearităţi de gradul 4 şi 5.