RO  EN
IMI/Proiecte/

Ecuaţiile neliniare multidimensionale integrabile, sistemele dinamice şi proprietăţile lor geometrice

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:08.820.08.07RF
Termenul executării:2008 – 2009
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică.
Conducător:Driuma Valeriu

Rezumat

Vor fi cercetate sisteme dinamice neliniare cu comportamentul haotic sau regular care descriu procese în medii biologice şi vor fi obţinute soluţiile ecuaţiilor pentru valori iniţiale in teoria gravităţii.